FELMÉRÉS. A magyar felnőttek nem beszélnek idegen nyelveken az Európai Unióban – derül ki az Eurostat tegnap nyilvánosságra hozott adataiból. A felmérés szerint honfitársaink 74,8 százaléka egyetlen idegen nyelven sem képes társalogni, s ez messze a legmagasabb ráta az egész EU-ban. A skála túlsó végén a litvánok állnak, közöttük mindössze 2,5 százalék azok aránya, akik csak anyanyelvükön tudnak megszólalni.
Persze nem mindegy, melyik idegen nyelv az, amelyet beszélnek a polgárok. Az előbb említett litvánoknál ez például az orosz, ami az EU szempontjából nyilván kevésbé hasznos, mint az angol. Szlovákiában pedig a leginkább elterjedt „idegen” nyelv a cseh – ez nyilván azonnal más megvilágításba helyezi azt az első pillantásra nagyszerű teljesítményt, hogy északi szomszédunknál csak a polgárok 7,6 százaléka nem beszél idegen nyelven.
Az EU tagállamok legtöbbjében azonban a leginkább elterjedt idegen nyelv az angol. Kivétel ez alól néhány volt szocialista állam, ahol még mindig leginkább oroszul beszélnek az emberek – illetve természetesen Nagy-Britannia, ahol franciául.
 
 
Az idegen nyelven nem beszélők aránya
(a 25-64 éves népességen belül, százalék)
Magyarország
74,8

 

Spanyolország
46,6

 

Franciaország
41,2

 

Olaszország
38.6

 

Lengyelország
37.3

 

Csehország
31,9

 

Németország
28,6

 

Ausztria
20,3

 

Szlovákia
7,6

 

Svédország
5,0

 

 
 
Világgazdaság 2009. szeptember 25. péntek 6. oldal
 
Mit gondolsz, miért van az, hogy sereghajtók vagyunk évtizedek óta? Szólj hozzá!

 

Címkék: francia német angol idegennyelv

A coaching trendi, a nyelvi képzés elkerülhetetlen, és a céges szakmai, értékesítési fejlesztésekre is szükség van

GS1 Magyarország
 
A nyelvi képzést cégünk finanszírozza, de rögzítettük, hogy meghatározott hiányzásszámot követően a vállalat felmondhatja a kontraktust, és a képzés összegét visszakérheti a dolgozótól.
 
A globális szabványok terén működő, több mint harmincéves tapasztalattal rendelkező szervezetnél a munkakörök többsége magas színvonalú és aktív nyelvtudást kíván, így a cég az idén többek között erre áldoz. „Azt tapasztaljuk, hogy az iskolarendszerű képzés során elsajátított nyelvi készségek, az idegen nyelven – esetünkben az angol – történő írás/olvasás igen magas szinten, kiemelkedő nyelvtani helyességgel megállja a helyét, de sajnálatos módon az első kommunikáció, akár személyes, akár telefonos, már komoly nehézségekbe ütközik” – mondta Patvaros Boglárka, a GS1 Magyarország vezérigazgató-helyettese. Jelezte: „A nemzetközi környezetben való magabiztos fellépés érdekében koncentrálunk a passzív tudás, a szókincs felszínre hozására, valamint a szakmai nyelv gyakorlására; tehát a kommunikációs képességek fejlesztését tartjuk szem előtt.” Éppen ezért tankönyvük sincs, sőt, kifejezetten kérték az oktató cégtől, hogy a képzés tárgya a szakmai nyelvre, prezentációkra, szakterületeikre, telefonkonferenciáikra összpontosuljon. Alapvetően két kiscsoportos oktatást valósítanak meg, megtartva a féléves szemeszteri szakaszokat. Tudásszinttől függően a középhaladók heti 2 x 90, míg a haladók heti 1 x 120 percben vesznek részt a képzésben. „Természetesen a nyelvtanulásra senkit sem kötelezünk, a kollégák mégis örömmel fogadták a lehetőséget, hiszen saját személyes fejlődésükről helytállásukról van szó” – húzta alá a szakember, jelezve, az oktatás költségét a cég állja, de feltételekkel. „A tanulmányi szerződésben rögzítettük, hogy a képzés részben a magán-, részben pedig a munkaidő rovására történik, a munkaidővel érintett időszakra munkaidő-kedvezményt adunk a képzésben részt vevő kollégáknak, de egy meghatározott hiányzásszámot követően a cég felbonthatja a tanulmányi szerződést, és kérheti a már nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését” – hangsúlyozta Patvaros Boglárka. Ugyanez vonatkozik a rendkívüli felmondásra, vagy ha a munkavállaló a munkaviszonyát az oktatási idő tartama alatt megszűnteti.
Világgazdaság 2009. szeptember 25. péntek 7. oldal
 
Te, mint nyelvtanuló, szívesen vennéd az ilyen szigorításokat a munkahelyi nyelvtanfolyamod esetében? Szólj hozzá!
 

Címkék: oktatás francia orosz felmérés angol nyelv idegen szókincs képzés szakmai hozzájárulás vállalati szakképzési


I. Bedőlni egy forradalmian új nyelvtanulási módszer igéretének anélkül, hogy meggyőződnél róla, hogy valóban illik a Te személyiségehez!


Ma legalább 40 különböző nyelvtanulási módszert ismerünk a nyelvoktatásban, melyek mind tudományosan megalapozottak (pszichológia, pedagógia, neurológia), s brilliáns eredményeket ígérnek. Igen ám, de nem mindenkinek működik ugyanúgy az agya! Hogy milyen hatásosan tudsz egy-egy ilyen módszerrel tanulni, az mindig a tanulótípusodtól függ.

Ezért megéri jól választani! Mert lehet jól választani.

A Brainturbó és a Memori-x a NASA tudományos agykutatásainak eredményére épülő módszerek. Az agy kognitív képességét használják fel a nyelvtanításra. Nem kell tanulni semmit, audiovizuális stimuláció, biofeedback vezérlés, betöltős gépi órák, emlék előhívás, tiszta MÁTRIX feeling…
Ez a módszer kétség kívül olyan embereknek való, akiknek kevés az ideje, de gyorsan szeretnének tanulni. Más kérdés, hogy kinek milyen a memória befogadó képessége, s mennyire hisz a hatásában.  

Van olyan módszer, amivel még ennyi erőfeszítésre sincs szükség. Csak téblábolj az otthonodban, és hallgasd a Taxuslearning CD-it a háttérben. Másnap pedig ismételd is azt, amit hallasz. Az igazi minimál program - lustáknak :)

A Villám módszer ennél már „megerőltetőbb”, a nyelvtanítás lélektani és tapasztalati oldalát is alkalmazó training módszer. Hallgató, ismétlő, beszéltető hanganyagok, a szövegből a kifejezések nagy része észrevétlenül emlékezetünkben marad, a helyes beszéd szinte magától ösztönössé válik…. 
Akinek szintén nincs sok idejük, s eredményesen hatnak rájuk a hallás utáni feladatok. Mert ez a módszer sajnos csak erre az egy területre koncentrál.   

A közoktatásban az általánosan bevett, poroszos módszer hódít, a nyelvtanozós, magolós, írogatós, fordítós. Mindenki saját tapasztalatból modhatja, hogy ez a módszer bizony a legmegerőltetőbb. És hogy kinek ajánljuk? A kőkemény logikai, elemző felfogással rendelkezőknek.

A nyelviskolai tanfolyamokon már új módszertani szelek fújnak, de itt is csapatban és állandó tanári kontrol alatt gyötörheti magát az, aki nem várja meg, hogy a magyar legyen a világnyelv. Kiváló azon tanulóknak, akik szeretnek csapatban dolgozni, extrovertáltak és csoporttársaik jelenléte ösztönzően hat rájuk. 

És végül az internetes online nyelvtanfolyamok, melyek már előkerültek az előző cikkben is, és amelyekről még sokszor fog szó esni ebben a blogban. 


 

Címkék: nyelvoktatás online nyelvtanulás nyelvtanulási módszerek


III. Elsüllyedni a motiválatlanság mocsarában


Tudományos felmérések, megvalósult e-learning tanfolyamok tanárai és a távtanulást kutató szakemberek tapasztalata egybehangzóan azt igazolja, hogy az e-learninges oktatás csak akkor lehet hatékony, ha sikerül optimális összhangot teremteni az önálló on-line, és a tutorált on-line oktatás között. Tehát mindenképpen kell valaki, aki ösztökél és motiváltságodat nem hagyja lankadni.

Az önálló online tanulás csak kivételesen lehet eredményes. Hatalmas elszántságot és erős külső motivációt igényel. pl. kirúg a főnököd ha nem tanulsz meg franciául fél év alatt. Az ilyen tanuló módszeresen gyakorol, tudja, hogy honnan hová akar eljutni a nyelv használatában, és mikorra akarja azt a szintet elérni. A tanulása összetett, nem csak a könyv fölött és az osztályteremben töltött órákra korlátozódik. Minden –a modernkor adta - lehetőséget és alkalmat megragad annak érdekében, hogy önállóan fejlessze képességeit, hogy minél hamarabb a saját szolgálatába állíthassa a megszerzett nyelvtudást. Válogat a neki legjobban megfelelő formákból.

Lássuk be, nem mindannyiunk képes ekkora önfegyelemre. Nekünk, a többieknek szükségünk van egy kis noszogatásra, s itt lép be a képbe a "tutor". Az ú.n. tutorált tanulás során a nyelvtanár mentorként segíti a tanulót. A virtuális tanulási környezet átalakítja a hagyományos tanár-tanuló kapcsolatot is. Az e-learningben a tanár szerepe átértékelődik, mivel a tanár magyarázó, ismeretátadó szerepére itt kevéssé van szükség.
Feladata a tudás megszerzésének szervezése és folyamatos átszervezése, segíti a tanulók alkalmazkodását a változó tanulási forrásokhoz. A tutor összekapcsolja az aktív, a résztvevőben már kialakult nyelvtanulási technikákat az e-learnighez szükséges technikákkal, segít a tanulási célokat kijelölni. A tutor egy védőangyal szerepét játszhatja, de semmiképp sem az ostorozó hajcsárét. 

 

Címkék: motiváció online nyelvtanulás tutor


Kényelemből elkövetett ragaszkodás ahhoz a módszerhez, amit megszoktál, holott nem fejlesztette hatékonyan a nyelvtudásodatAz info-kommunikációs technológiák fantasztikus fejlődése ma már olyan megoldásokat kínál nekünk, amik alkalmazása – akarva akaratlan - visszahat az emberi agy működésére, vagyis megváltozik gondolkodásunk.

Tévednek azok, akik úgy vélik, az online tanulás csak abban különbözik az eddig megszokottól, hogy virtuális alapon zajlik. Elég a régi, jól bevált módszereket csak átültetni a virtuális világba, s megy minden tovább a régiben. Ez nem így van.

Mert mit is szoktunk meg, az általános iskolától kezdve?
Mindenképpen kell egy tankönyv, aminek az oldalain szépen felépítve egymást követik a feladatok. A 20. oldalról a 21.-re lépsz, a 21. ről a 22.-re, amíg a végére nem érsz.

Eddig ugyanis gondolkodásunkat a linearitás jellemezte - az egymás utániság. A tananyag virtuális megjelenési módja azonban egyre nagyobb teret enged a tudásépítő és a tudásfelfedező gondolkodásnak. A tanuláskor a hangsúly az önálló tájékozódásra és önálló előrehaladásra helyeződik. Az online programokban mindenkinek saját magában kell kialakítania egy saját stratégiát, hiszen a résztvevők egymástól függetlenül, önállóan haladnak az anyag feldolgozásával, ráadásul nem is azonos módon, különböző időpontokban, és eltérő idő alatt oldják meg a feladatokat. A saját stratégia alapja a tanulói típusod kell, hogy legyen. A tanulói típus szerinti tanulás a hatékony nyelvtanulás kulcsa! A tanulótípusokról bővebben itt olvashatsz. >>

 

 

Az "online nyelvtanulás" fogalmával lépten nyomon találkozunk a nyelviskolák weboldalain, sőt lassan a közértben is árulni fogják, mert ebbe a fogalomba aztán minden belefér!

Ha tájékozottan szeretnél mozogni a nyelviskolák kínálatában, egy kis rendszerezés nem árthat.

1. "Ping-pong" tanfolyam = feladatok kiküldése e-mailben

Tömör leírás: tanár küldi a feladatot, diák megcsinálja és visszaküldi, tanár küldi a feladatot, diák kitölti és visszaküldi, tanár..

Ez a nyelviskola/nyelvtanár szempontjából magas kényelem faktorral bír, bár hatásossága kétséges, hiszen csak 1 készségterültet fejleszt: az írásbeliséget. Ezt ők is nagyon jól tudják, éppen ezért ezek a fajta "tanfolyamok" 1000-5000 Ft körül mozognak.

3. Chat tanfolyam = Skype óra

Ez a fajta online megoldás nagyon praktikus. Az ingyenes Skype vagy más program segítségével a hagyományos nyelvtanfolyamok mobilissá válnak. Bár időhöz még mindig kötve vagy, helyhez többé már nem! A Skype óráknak létezik egyéni, s csoportos változata. Egyénit kaphatsz 2.700 Ft/órától, akár magántanártól, míg csoportosra járhatsz 1000 Ft/órától.

4. És a mulitmédiás tanfolyam

Ezzel elértük a jéghegy csúcsát - sem időhöz, sem helyhez nem vagy kötve, mégis tanárral dolgozol együtt! (Na ezen a ponton becsúsztatunk egy új fogalat a szókincsedbe: ezt nevezi a szaknyelv online tutorálásnak.) A tananyaghoz a nap 24 órájában hozzáférhetsz, mintha a tankönyved, a magnód, és a fonetikai tanárod volna egy személyben, hiszen minden készségterületet fejleszthetsz az anyag segítségével. Mindemellett van egy hús-vér tanárod, aki az egyéb szolgáltatásokat nyújtja.
Nem tagadható, hogy ennek a fajta nyelvtanulásnak megvan az ára, de még mindig alatta marad egy tanfolyaménak - 40.000 - 50.000 Ft körül két hónapra. (az órákban nem érdemes számolni, mert 2000 órányi időt vásáolsz meg erre az időszakra, s annyit dolgozol benne amennyit szeretnél)

Neked milyen érveid/tapasztalataid vannak? 

 

 

Bemutatkozó

 2008.10.21. 10:46

Az online nyelvtanfolyamok szakértői csapata.